Acasăe-S.C.I.M.

Începând cu anul 2013, implementăm e-S.C.I.M., cea mai complexă aplicație dedicată Sistemului de Control Intern Managerial, dezvoltată alături de cei mai buni specialiști din domeniu.

Calitatea se măsoară prin satisfacție

Prin modulele dedicate ale acestui concept inovator procesele operaționale și de management ale organizațiilor sunt eficientizate și aliniate la standardele internaționale ale managementului integrat. Activitățile și acțiunile fiecărui compartiment activ, apartenent al unei organizații, sunt procedurate urmărind atingerea obiectivelor specifice și a indicatorilor propuși la nivelul instituției. Peste 250 de instituții publice au implementat e-S.C.I.M. până în prezent.

Activitatea noastră în domeniul SCIM se definește printr-un proces permanent de cercetare și inovare. Astfel, a luat naștere Modulul Audit Intern, care permite automatizarea și optimizarea modului de aplicare, desfășurare și monitorizare a auditului public intern.

Automatizarea și informatizarea domeniului audit intern, prin dezvoltarea unui modul dedicat acestuia în cadrul platformei e-S.C.I.M., va conduce la:

– Abordarea unitară a celor două domenii, S.C.I.M. și Audit Intern, avantajul fiind generarea de rezultate complete și complexe, diminuând pierderile materiale și de informații sau elaborarea unor interpretări subiective care pot conduce la trasarea de măsuri eronate;

– Scurtarea considerabilă a timpilor dedicați misiunilor de audit intern (partea de întocmire a documentelor de audit și cea de colectare a unei mari părți din informațiile necesare), fapt ce poate determina auditarea frecventă a activităților și proceselor derulate în zonele afectate de riscuri majore, acțiune ce asigură îmbunătățirea activităților și înregistrarea de progrese ale acestora la nivelul întregii entități publice;

– Scăderea necesarului de resurse umane, financiare, logistice și a timpului dedicat pentru organizarea și desfășurarea misiunilor de audit intern care presupun elaborarea unui volum mare de documente (unele conținând informații care se repetă) și utilizarea respectivelor resurse pentru analiza problematicii auditate;

– Optimizarea vizualizării rezultatelor muncii de audit intern prin prezentarea acestora succint și organizat, într-o interfață modernă și intuitivă care facilitează monitorizarea ducerii la îndeplinire a măsurilor stabilite pentru implementarea recomandărilor sau a propunerilor de soluții formulate de auditorii interni;

– Posibilitatea accesării istoricului informațiilor generate de modulul de audit intern și utilizarea acestora pentru generarea de grafice relevante în procesul decizional;

– Alertarea persoanelor responsabile cu punerea în practică a măsurilor care trebuie să conducă la îmbunătățirea activității, ca urmare a misiunilor de audit intern derulate în trecut și evidențierea zonelor în care nu s-a intervenit cu acțiunile adecvate;

– Facilitarea procesului de raportare a rezultatelor activității de audit intern la nivel național și a celui de formulare a propunerilor de îmbunătățire a activității de audit intern.

https://www.arhisoft.ro/wp-content/uploads/2023/04/arhisoft-logo-for-white.png
Conectează-te cu noi
Abonează-te la newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a primi actualizări cu privire la ultimele știri, lansări și oferte speciale. Vă respectăm confidențialitatea. Informațiile dvs. sunt sigure.

    © 2021 Arhisoft – Toate drepturile rezervate.

    Design implementat de Tataru Bogdan – Web Media Technology.