AcasăServicii

Dezvoltare aplicații software

012345678900123456789001234567890                     +clienti
0123456789001234567890ani experienta
Aplicațiile noastre reprezintă soluții software complexe concepute pentru eficientizarea modului de lucru. Aplicațiile Arhisoft optimizează procesele din cadrul departamentelor unei organizații printr-o reevaluare strategică a acestora și fluidizarea transferului de informație.
Rezultatul: transparentizarea proceselor, evitarea riscurilor operaționale și o satisfacție crescută atât în rândul angajaților, cât și al clienților organizației.
Datorită structurii modulare, soluțiile noastre sunt ușor de utilizat și pot fi adaptate la necesitățile și specificul oricărei organizații. În plus, interfața prietenoasă, serviciile de suport și sesiunile de training oferite angajaților organizației asigură o utilizare facilă a produselor noastre.

Etapele dezvoltării unei aplicații cu noi sunt:

Prima etapă • Analiza tehnică a necesităților și a rezultatelor așteptate;

 • Identificarea soluției optime;

 • Elaborarea specificațiilor tehnice și conceptuale ale soluției;

 • Identificarea designului potrivit pentru aplicația dorită;

 • Dezvoltarea sistemului software;

 • Testarea erorilor de sistem;

 • Eliminarea erorilor de sistem;

 • Optimizarea funcționalităților sistemului;

 • Pregătirea sistemului pentru instalare


Etapa a doua

Misiunea noastră nu se încheie odată cu instalarea aplicației software. Pentru a ne asigura că aceasta își menține un nivel de funcționare optim și este racordată la evoluția capacității operaționale a clienților noștri, oferim un proces de mentenanță complex, care presupune:
1) eliminarea imediată a tuturor problemelor apărute în funcționarea sistemului informatic utilizat și
2) oferirea de consultanță de specialitate în raport cu solicitările clienților.
Mai mult, suntem alături de clienții noștri permanent prin activitatea de suport. Aceasta reprezintă procesul prin care beneficiarii finali ai serviciilor noastre sunt asistați în utilizarea produselor și includerea acestora în activitățile zilnice. Astfel, ne asigurăm că soluțiile noastre sunt utilizate complet și eficient.

Etapa a treia

Totodată, în portofoliul Arhisoft, ca urmare a analizei domeniilor pe care le-am digitalizat sau urmează să le digitalizăm, au mai fost adăugate:

1. DEZVOLTAREA ȘI CONFORMITATEA GDPR, respectiv
• configurarea documentelor aferente punerii în aplicare a Strategiei anticorupție, precum și
• configurarea documentelor aferente punerii în aplicare a Regulamentului de protecție a datelor cu caracter personal.
2. ANALIZA PROCESELOR INTERNE:
• Elaborarea și actualizarea fișelor posturilor.
Arhisoft propune modele de fișe pentru toate posturile din statele de funcții, indiferent de categoria de entități publice din care face parte beneficiarul.
• Elaborarea și actualizarea documentelor statutare.
Toată documentația se adaptează la cerințele legale și, în același timp, toată documentația se adaptează în funcție de activitățile desfașurate și de cerințele interne ale entităților publice respective.
Astfel, Arhisoft elaborează și pune la dispoziția beneficiarului un set de regulamente sub formă de proiecte aplicabile organizațiilor (de exemplu: regulament de organizare și funționare, regulament intern, regulament de acordare a voucherelor de vacanță, etc.)
3. ANALIZA REDUCERII COSTURILOR DE FUNCȚIONARE prin
optimizarea modului de lucru și eficientizarea tuturor proceselor interne
4. EVALUAREA PERFORMANȚEI PERSONALULUI
Arhisoft susține Beneficiarii în procesul de monitorizare a performanței profesionale individuale. Prin intermediul Modulului ”Obiective și Riscuri” se creează conectarea între obiectivele generale și specifice cu cele individuale, printr-o activitate comună Arhisoft – beneficiar, primul introducând date scriptice, iar cel de-al doilea indicatorii de performanță și țintele pe care tind să le atingă. Acest modul este cel mai amplu și mai complex din lista celor existente în soluția e-SCIM, fiind o sursă de informații benefică pentru management.
5. AUDIT PUBLIC INTERN (Elaborare ghiduri și manual de bună practică)
Acest modul își propune să automatizeze procesele derulate de auditul intern, ca de exemplu:
• Planificarea strategică și anuală;
• Derularea misiunilor de audit;
• Raportarea anuală asupra activității de audit;
• Asigurarea calității în domeniul auditului intern
și se derulează pe o legislație strictă, implicând zeci de documente în care, odată introduse datele în sistem, vor fi preluate automat în toate documentele existente. Mai mult decât atât, acest modul poate oferi în orice moment managementului și oricăror persoane interesate stadiul de implementare a recomandărilor formulate de auditul intern.
Totodată, organizația noastră urmează să elaboreze un manual de ghiduri și bună practică privind derularea auditului intern în diferite domenii de activitate specifice entităților publice.

https://www.arhisoft.ro/wp-content/uploads/2023/04/arhisoft-logo-for-white.png
Conectează-te cu noi
Abonează-te la newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a primi actualizări cu privire la ultimele știri, lansări și oferte speciale. Vă respectăm confidențialitatea. Informațiile dvs. sunt sigure.

  © 2021 Arhisoft – Toate drepturile rezervate.

  Design implementat de Tataru Bogdan – Web Media Technology.