AcasăScriptica

Într-o organizație avem de-a face cu un număr impresionant de activități și proceduri independente sau interdependente ce implică, la rândul lor, aprobări în ordine ierarhică, de la poziții intermediare și până la poziții de top management, înainte de a putea fi finalizate.
Scriptica, pentru eficientizarea tuturor activităților dintr-o organizație, a automatizat întreaga desfășurare a proceselor interne, organizându-le etapizat în funcție de structura și responsabilii vizați.

Scriptica – Flux de lucru automatizat

Un exemplu de automatizare a unui flux de lucru de aprobare

Pentru a exemplifica automatizarea unui proces, vom analiza cum funcționează în mod clasic o achiziție de produse de papetărie:

 1. Un astfel de proces va începe, invariabil, cu efectuarea unui referat de achiziție de papetărie întocmit de către o persoană desemnată cu aceste atribuții și a unei cereri atașate pentru aprobarea bugetului alocat acestei operațiuni, adresată șefului de departament.
 2. Șeful departamentului verifică atât referatul de achiziție, cât și cererea de aprobare a bugetului și fie le aprobă, fie le înapoiază angajatului pentru modificări.
 3. După obținerea aprobării șefului de departament, angajatul va transmite comanda fermă pentru achiziția de papetărie, conform referatului de achiziție.
 4. De îndată ce factura aferentă comenzii de achiziție este emisă, pot exista două situații distincte: fie angajatul plătește factura, solicitând departamentului financiar rambursarea sumei de plată în urma întocmirii unui decont, fie factura va fi transmisă direct departamentului financiar unde o persoană desemnată cu aceste atribuții va examina atât factura, cât și comanda efectuată, urmând a aproba suma de plată sau a solicita mai multe lămuriri sau informații.

Prin urmare, un proces relativ simplu implică relaționarea mai multor persoane și necesită o serie întreagă de aprobări, iar Scriptica, prin automatizarea fluxurilor de lucru, transformă astfel de procese în etape digitale cu pași simpli de urmat, astfel încât organizarea și optimizarea să devină rutină, toate semnăturile sau aprobările fiind atribuite digital.

Software modern și accesibil

Scriptica a fost proiectată astfel încât, datorită structurii modulare, să fie ușor de utilizat și să poată fi adaptată la necesitățile și specificul oricărei companii, fie publică, fie privată.
În plus, interfața prietenoasă, serviciile de suport și sesiunile de training oferite clienților asigură o utilizare facilă a acestei aplicații moderne, accesibilă oricărui angajat care dispune de minime cunoștințe de utilizare a unei aplicații informatice.

De ce Scriptica și de ce fluxuri de lucru automatizate?

Scriptica automatizează fluxuri de lucru în beneficiul clienților care doresc să-și gestioneze cu maximă eficiență și rapiditate fie procesele cunoscute, aflate deja într-un algoritm predefinit, fie orice altă situație neprevăzută ivită în activitatea organizației, derulând în același timp și un curs logic de obținere a aprobărilor necesare în timp cât mai scurt.

Mai mult decât atât, Scriptica facilitează colaborarea interdepartamentală și, foarte important, oferă acces terților la documente și informații de interes, permițând și automatizarea proceselor ce țin de interacțiunea dintre organizații, beneficiarii/clienții acestora și organizațiile conexe colaboratoare. Totodată, datorită inteligenței artificiale, datele sunt preluate cu ușurință din cadrul documentelor needitabile, informația putând fi stocată și reutilizată în cadrul unor alte documente.

Prin Scriptica înțelegem:

 • Automatizare de flux;
 • Automatizare și monitorizare circuit sarcini;
 • Automatizare și monitorizare circuit documente;
 • Inteligență artificială pentru preluarea și manipularea de conținut din fișierele operate de Scriptica;
 • Interconectarea cu alte aplicații web sau executabile pentru transferul de date și informații;
 • Registratură dedicată;
 • Arhivă dedicată;
 • Semnătură digitală;
 • Procesator de plăți online;
 • Rapoarte de sistem personalizabile în funcție de cerințe;
 • Accesare online sau prin instalare pe un server dedicat.

Concluzionând, Scriptica automatizează ”pașii” prin care trebuie să treacă un document sau un set de documente împreună cu toate informațiile atașate, fiecare birou fizic devenind acum, prin intermediul acestei aplicații, birou digital. Timpul de rezolvare înregistrat de un document într-un departament, persoana sau persoanele care vor opera în cadrul documentului, unde umează să ajungă, semnăturile digitale, istoricul sau alte caracateristici sunt câteva dintre informațiile și funcțiile specifice Scriptica.

https://www.arhisoft.ro/wp-content/uploads/2023/04/arhisoft-logo-for-white.png
Conectează-te cu noi
Abonează-te la newsletter

Abonați-vă la newsletter pentru a primi actualizări cu privire la ultimele știri, lansări și oferte speciale. Vă respectăm confidențialitatea. Informațiile dvs. sunt sigure.

  © 2021 Arhisoft – Toate drepturile rezervate.

  Design implementat de Tataru Bogdan – Web Media Technology.